Skip to main content
our twitterour facebook page youtubeinstagram
Kapituła 2015

Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu zwracają się do wszystkich z serdeczną prośbą o modlitwę na czas XXIV Kapituły Generalnej, która odbędzie się w Rzymie, w Domu Generalnym Zgromadzenia, w dniach od 6 do 26 lipca 2015 roku. Temat Kapituły brzmi:Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam (J 20,21) – Nazaretanki wobec wyzwań nowej Ewangelizacji wśród rodzin i ubogich”. Obrady Kapituły poprzedzą trzy dni rekolekcji (3 – 5 lipca), które poprowadzi O. prof. Andrzej Wodka, redemptorysta. O. Andrzej będzie również przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie Kapituły w dniu 6 lipca. Natomiast Mszę św. zamykającą Kapitułę będzie celebrował Kard. George Pell.

Pragnieniem naszym jest, by zbliżająca się Kapituła Generalna była dla każdej z nas błogosławionym czasem odnowienia radości ewangelicznej, radości ucznia, który jest posłany przez swego Mistrza. „Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam”. Owo posłanie dokonuje się w każdej epoce, w każdej szerokości geograficznej, stale. Dlatego ciągle na nowo, pokolenie po pokoleniu, zadajemy sobie trud odczytywania Bożego planu względem Zgromadzenia i każdej z nas.

W Kapitule weźmie udział 40 Delegatek i 3 Obserwatorki, reprezentujące w sumie 13 krajów, w których posługuje nasze Zgromadzenie. Pomagać im będą Siostry sekretarki, tłumaczki, personel biurowy, Siostry odpowiedzialne za przygotowanie liturgii, a także cała wspólnota domu generalnego, która będzie służyć swoją gościnnością i pomocą w każdy możliwy sposób.

Już dziś wyrażamy szczerą wdzięczność za modlitwę i duchowe towarzyszenie w czasie naszych poszukiwań, tak by wydały one te owoce, których Bóg pragnie dla Zgromadzenia, Kościoła i świata.

© 2009-2018 · CSFN · Wszystkie prawa zastrzeżone

  @dmin