Skip to main content
our twitterour facebook page youtubeinstagram
Prośba o modlitwę

Modlitwa stanowi naszą podstawową formę służby człowiekowi. Obejmujemy nią cały Kościół, szczególnie osobę Ojca Świętego, rodziny, nasze apostolaty, staramy się także być wrażliwe na potrzeby i cierpienia każdego człowieka., który prosi nas o wsparcie modlitewne.  

Wszelką naszą modlitwę kierujemy do Boga w Imię Jezusa. Prosimy szczególnie o orędownictwo Maryję i św. Józefa. Jako nazaretanki łączy nas codzienna modlitwa do Najświętszej Rodziny.  Prosimy też o wstawiennictwo nasze święte nazaretanki Matkę Założycielkę – Błogosławioną Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza i Siostry Męczennice – Błogosławioną Siostrę Stellę i Jej Towarzyszki oraz sługę Bożą Siostrę Małgorzatę Banaś.

Należy wypełnić zaznaczone pola*

*
*
* indicates a required field
 
Please fill this field.
© 2009-2018 · CSFN · Wszystkie prawa zastrzeżone

  @dmin