Skip to main content
our twitterour facebook page youtubeinstagram
CSFN w Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech
PROWINCJA JEZUSA DOBREGO PASTERZA

Jezus Dobry Pasterz prowadzi wspólnoty Prowincji Zachodnio-Europejskiej i ogarnia swym mocnym ramieniem wszystkie siostry należące do Prowincji. Ponad 80 sióstr nazaretanek  żyje, modli się i pracuje we Włoszech, Francji i Anglii; 2 nasze Siostry  apostołują również poza terytorium Prowincji, jedna w Ghanie, a druga w Ziemi Świętej – w Nazarecie. Prowincja, która w strukturach Zgromadzenia jest wyjątkowa pod względem geograficznym, gdyż rozpościera się na trzy kraje Europy Zachodniej, powstała na mocy decyzji Zarządu Generalnego w 2003 roku. Oficjalna inauguracja Prowincji nastąpiła 16 marca 2003 roku. Choć Prowincja ma dość krótką historię, jednak poszczególne domy i wspólnoty ją tworzące mogą poszczycić się kronikami, których karty stanowią pierwsze strony historii Zgromadzenia i czasów naszej Matki Założycielki. Ona to bowiem przenosiła Nazaret z Rzymu, do Anglii i do Francji, zakładając tam pierwsze wspólnoty.

Zdecydowana większość sióstr – około 90% ogólnej liczby – żyje i pracuje poza krajem swego pochodzenia. Zatem często jesteśmy misjonarkami „we własnym domu”. Siostry pochodzą z prowincji polskich, amerykańskiej oraz angielskiej. Są też oczywiście takie siostry, dla których Prowincja Jezusa Dobrego Pasterza jest prowincją macierzystą – tu wstąpiły i odbyły formację początkową oraz złożyły śluby. Jest wśród nas sporo różnic stylów, zwyczajów kulturowych oraz różnic pokoleniowych. Różnice te ubogacają nas, jednakże życie w trzech różnych kulturowo krajach wymaga niezwykłego zaangażowania umysłu i otwartości serca wszystkich członkiń Prowincji.

Jedna z nazw używanych na określenie naszej Prowincji to „Prowincja Zachodnio-Europejska”. Nazwa ta dobrze przybliża kontekst, w jakim przyszło nam żyć i apostołować. W krajach, w których do niedawna chrześcijaństwo było religią dominującą, widoczny jest napływ ludzi różnych kultur, wyznań i poglądów. Dlatego też, otwartość i akceptacja tych ludzi oraz poszanowanie owych różnic stanowi największe wyzwanie życia Ewangelią. Na dzień dzisiejszy Prowincję tworzy 8 wspólnot.

ITALIA

Początki Domu Macierzystego przy via Machiavelli w Rzymie sięgają roku 1884. To właśnie w tym domu Matka Założycielka zaczęła kształtować nasze Zgromadzenie; to tutaj oddała ostatnie tchnienie i odeszła do Domu Ojca. Każdy zakątek tego domu mówi o Jej obecności. Jest to również Dom Prowincjalny Prowincji Zachodnio - Europejskiej.

Siostry mieszkające w Domu Macierzystym posługują w różnych działach apostolatu: prowadzą przedszkole, przygotowują pergaminy z błogosławieństwem papieskim, czuwają, by Dom był zawsze gotowy na przyjęcie przybywających gości i Sióstr, pomagają biednym. Jedna z Sióstr pracuje jako zakrystianka w szpitalu.

Fakt, że Dom Generalny znajduje się na terenie Prowincji Dobrego Pasterza stanowi kolejny wyróżniający ją czynnik. Wspólnota Domu Generalnego zaangażowana jest w apostolstwo wśród studentów Uniwersytetu Duquesne, którzy uczestniczą w programie „studiów zagranicznych” (dwie grupy studentów w ciągu roku akademickiego). Ponadto siostry opiekują się archiwum Zgromadzenia, przyjmują gości i różne grupy, prowadzą katechezę dzieci w pobliskiej parafii, przygotowują błogosławieństwa papieskie. Dom jest siedzibą Zarządu Generalnego.

Dom w Loreto – tak drogi naszej Założycielce – jest domem pielgrzyma. Mała wspólnota sióstr nazaretanek przyjmuje w gościnę wiele osób, które pragną zatrzymać się w Loretańskim Sanktuarium Domu Świętej Rodziny. Więcej szczegółów na temat domu można znale?ć na stronie: www.loretonazaret.eu

Czwartym naszym włoskim domem jest Pozza di Fassa. Placówka ta, otwarta w sierpniu 2013 roku, znajduje się na północy Włoch, w pięknej dolinie Val di Fassa (Dolomity), diecezja Trento. Siostry z wielkim zaangażowaniem animują duszpasterstwo w parafiach, angażują się w prace w oratorium, odwiedzają rodziny, jedna z Sióstr uczy w szkole religii.

FRANCJA

Na terenie Francji nasze siostry apostołują w trzech miejscach:

Paryżu od kilkudziesięciu lat prowadzą międzynarodowe foyer dla dziewcząt studiujących na wyższych uczelniach.

Bagneux pod Paryżem, w nieco skromniejszych warunkach, jednak z ogromnym zapałem apostolskim, siostry zajmują się duszpasterstwem wśród młodych Polek przyjeżdżających do Francji w celu podjęcia studiów bądź pracy. Siostry aktywnie włączają się również w katechezę przy parafii oraz prowadzą Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny.

W Lourdes, w domu należącym do Polskiej Misji Katolickiej, siostry z nazaretańską gościnnością przyjmują wszystkich pielgrzymów przybywających do Groty Objawień. Jedna z Sióstr służy ubogim i jest kapelanem w więzieniu.

ANGLIA

Jedyna placówka w Anglii - w Enfield (Londyn), gdzie mieszkają Siostry, które kiedyś pracowały w naszej szkole w Enfield i w Pitsford, a dziś na miarę możliwości i sił włączają się w apostolstwo w parafii. Jedna z Sióstr pracuje w katolickiej szkole. Enfield jest również miejscem, gdzie Siostry włączają się w duszpasterstwo emigracji polskiej poprzez katechezę najmłodszych dzieci, ponieważ przy naszym klasztorze powstała polska parafia. Kaplica nasza służy również wspólnocie maronickiej do celebracji niedzielnej Eucharystii. Dom ten również od wielu już lat, jest otwarty dla Sióstr, które  przyjeżdżają z innych krajów, aby uczyć się języka angielskiego.

Apostolaty podejmowane w Prowincji Jezusa Dobrego Pasterza są odpowiedzią na potrzeby Kościoła. Poprzez dawanie wspólnotowego świadectwa życia według zasad Ewangelii Jezusa i tworzenie wspólnot miłości i nadziei w naszym zakątku świata, uczymy się wciąż na nowo, każdego dnia budować rodzinę Bożą.

Wierzymy, że Ogień miłości – Słowo Wcielone jest naszym Domem – Nazaretem i prowadzi nas wszystkich do Domu Ojca.

© 2009-2018 · CSFN · Wszystkie prawa zastrzeżone

  @dmin