Skip to main content
our twitterour facebook page youtubeinstagram
Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny jest praktycznym wyrazem zamysłu Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza o włączeniu osób świeckich w misję Sióstr Nazaretanek. Jest formą współpracy i duchowej wymiany jaka zachodzi pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny a członkami Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują możliwość solidnej formacji, pogłębionej i osobistej relacji z Bogiem oraz uczestnictwa w misji apostolskiej poprzez udział w życiu, duchowości i misji Sióstr Nazaretanek.
Stowarzyszenie funkcjonuje przy każdej prowincji Zgromadzenia. Do Stowarzyszenia mogą należeć rodziny, które pragną włączyć się w charyzmat i misję Sióstr Nazaretanek wobec rodziny poprzez aktywny udział w formacji i apostolstwie Stowarzyszenia. Dzieci członków należących do Stowarzyszenia nie są jego członkami, a jedynie tworzą grupę Dzieci Nazaretu. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje po odpowiednim okresie przygotowawczym trwającym od roku do dwóch lat.
Osoby należące do Stowarzyszenia angażują się w szereg apostolatów. Pierwszym celem apostolskim członków Stowarzyszenia jest dawanie świadectwa o chrześcijańskich wartościach rodziny wśród swoich najbliższych w domu, w miejscu pracy i środowisku społecznym poprzez umacnianie więzi w relacji do własnej rodziny na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Członkowie Stowarzyszenia oddają szczególną cześć Najświętszej Rodzinie poprzez naśladowanie jej cnót w życiu osobistym i rodzinnym, a także szerzenie nabożeństwa do Niej. Wyrazem apostolatu jest codzienna modlitwa podejmowana w łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w intencjach wszystkich rodzin świata. Członkowie modlą się również za Zgromadzenie i jego misję szerzenia Królestwa Bożej Miłości, a także w intencjach Kościoła i Ojca Świętego.

Kliknij, aby przejść na strony Stowarzyszenia...

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny

Sprawozdanie na dzień 31 grudnia 2017

Prowincja

Członko-wie stali

Grupy

Siostry prowa-dzące

Pary mał-żeńskie

Dzieci Nazaretu

Kandydaci i zainte-resowani

USA

306*

19

19

42

20

7 + 14

Australia

40

3

5

7

5

15

Warszawa

147

13

13

55

106

14

Kraków

78

5

15

28

80

36 + 21

JDP

39

1

3

15

40

10

Filipiny

98

8

7

9

3

23

Białoru?

20

5

2

5

53

6 + 36

Razem

728

54

64

161

307

63 + 131

FORMACJA W ROKU 2017

Prowincja

rekolekcje

Skupienia 1-dniowe

Skupienia 2-3 dniowe

Inne formy

W sumie uczestników

USA

15

144

-

4 350

Australia

-

8

-

1

Ok. 180

Warszawa

5

105

3

5

1 369

Kraków

1

48

4

8

1 581

JDP

-

7

2

3

Ok. 260

Filipiny

-

80

-

50

Ok. 1 400

Białoru?

1

34

2

2

438

Razem

7

426

12

69

Ok. 8 000

NAZARETANKI I STOWARZYSZENIE NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

W dniach 3-10 marca 2017, w domu generalnym w Rzymie, odbyło się międzynarodowe spotkanie Sióstr odpowiedzialnych za Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny, które istnieje przy naszym Zgromadzeniu. Uczestniczyły w nim przedstawicielki wszystkich siedmiu Prowincji Zgromadzenia i Regionu na Ukrainie. Spotkanie prowadziła Matka Jana Zawieja, przełożona generalna...

© 2009-2018 · CSFN · Wszystkie prawa zastrzeżone

  @dmin